Prezračevanje z rekuperacijo

Slabi kvaliteti zraka lahko pripišemo mnogo problemov, ki nastanejo tako na delovnih mestih kot doma. Dejstvo je seveda, da prispeva k slabi, če že ne škodljivo zmanjšani strorilnosti, slabi moralo in zvišuje odstotek bolniške odsotnosti z dela. Smoter prezračevanja ob klimatizaciji je zagotavljanje kvalitete zraka v prostoru doma in na delovnem mestu, v katerem lahko normalno in varno živimo ter delamo.

Z razvojem sodobnih izolativnih materialov se je izredno povečala tudi zrakotesnost sodobne gradnje, s čimer se je pojavila potreba po prisilnem prezračevanju, ki ga lahko nadgradimo z vračanjem toplote odpadnega zraka (nalogo opravlja rekuperator toplote). Z odpiranjem oken ne dosežemo usmerjenega gibanja zraka od čistih prostorov proti obremenjenim, in s tem optimalne prezračenosti vseh prostorov, poleg tega izgubljamo dragoceno energijo. Zato se je začelo prisilno prezračevanje z rekuperacijo uveljavljati tako pri novogradnjah kot tudi pri sanaciji obstoječih objektov. Rekuperator oz. prezračevanje z rekuperacijo toplote omogoča zadostno izmenjavo zraka v bivalnih prostorih ob znatnem zmanjšanju toplotnih izgub in povečanju energetske učinkovitosti stavbe in se še posebej priporoča v nizkoenergijskih stavbah.

Naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote so lahko vgrajene samostojno ali v kombinaciji s klimatsko napravo oz. sistemom klimatizacije, ki prostor po potrebi ogreva ali hladi. Glavna naloga, ki jo opravlja rekuperator toplote, je prenos toplotne energije iz toplega izhodnega zraka na sveži vhodni zrak pozimi in hlajenje toplega vhodnega zraka z izhodnim hladnim zrakom v kombinaciji s sistemom klimatizacije poleti. Sveži zunanji zrak se v napravi za prezračevanje filtrira in ogreva le z rekuperacijo toplote odpadnega zraka ali dodatno dogreva oz. hladi s pomočjo klimatske naprave. Ob tem naprava poskrbi tudi za izmenjavo vlage ter za čiščenje vstopnega zraka.

Delovanje sistema za prezračevanje z rekuperacijo: svež filtriran zunanji zrak se dovaja v ”čiste” prostore, kot so spalnica, dnevna soba, otroške sobe, pisarna ipd. Iz prostorov, kot so kuhinja, WC, kopalnica, pralnica ipd., pa se odvaja z vlago in vonjavami obremenjen zrak, ki vsebuje več CO2. Ob tem zrak potuje skozi toplotni izmenjevalec – rekuperator, kjer se na veliki površini srečujeta obremenjen zrak na eni strani lamele in svež zrak na drugi strani. Pri tem se obremenjen in svež zrak ne mešata, temveč si le izmenjata toploto. To omogoča, da ohranjamo prijetno bivalno temperaturo in svež zrak v objektu brez večjih temperaturnih izgub. Rekuperator in sistem za prezračevanje tako skrbi za prijeten hlad v objektu poleti ter prijetno toploto v hladnih zimskih dneh. Toplotni izmenjevalec oz. rekuperator zraka z veliko površino lahko ohrani več kot 90 % energije v prezračevanih prostorih, kar je odvisno tudi od prezračevalne stopnje in modela rekuperatorja. Prenos toplote je mogoče nadgraditi s prenosom vlage preko entalpijskega toplotnega izmenjevalca, ki pozimi vrača delež vlage (do 68 %) iz odpadnega v čist dovodni zrak, s čimer preprečimo suh zrak v prostoru. Prenos vlage deluje po načelu higroskopnosti polnila v lamelah, zato poteka prenos vlage nazaj v prostor le v hladnih dneh, v vročih dneh, ko je zunaj bolj toplo kot v objektu, pa prostore rahlo razvlažimo, kar je tudi zaželeno.

Rekuperator LOSSNAY omogoča prenos energije iz izhodnega na vhodni zrak z do 30 % prihranka energije na letni ravni v primerjavi s tradicionalnimi sistemi prisilnega prezračevanja. Ker so izgube manjše, so manjše tudi potrebe po hlajenju oz. gretju. To omogoča uporabo grelnega oz. klimatskega sistema manjše moči, kot se uporablja pri tradicionalnih sistemih prisilnega prezračevanja, kar zmanjša tudi vrednost investicije v sistem ogrevanja oz. hlajenja. Toka odpadnega zraka na izhodu in čistega zraka na vhodu se v sistemu LOSSNAY križata, ne da bi se fizično mešala. Sistem LOSSNAY avtonomno obnavlja zrak s pravo mero vlažnosti (funkcija razvlaževanja poleti in vlaženja pozimi). Obnavljanje zraka poteka pri sobni temperaturi. Obodno (by-pass) omrežje v sistemu LOSSNAY omogoča hlajenje brez stroškov (free-cooling) v prehodnih sezonah. Sistem z izjemo ventilatorjev nima premikajočih se mehanskih delov, zato je življenjska doba delovanja zelo dolga.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor