Vsekakor je polnjenje klime izjemno pomembno, saj sta za kar najbolj pravilno in učinkovito delovanje klimatske naprave v vašem domu potrebna njeno redno vzdrževanje in čiščenje njene notranjosti, kar je tudi zagotovilo, da ta naprava ne ogroža zdravja. Klima je izredno uporabna za hlajenje bivalnih prostorov v vročini, ki nastopi poleti, in za ogrevanje v prehodnem času, vendar se lahko njena učinkovitost delovanja sčasoma zmanjša. Posledica nerednega vzdrževanja je povečana poraba električne energije pri njenem delovanju in zmanjšana učinkovitost hlajenja. Vzrok za to je običajno pomanjkanje hladilnega plina, zato je tako pomembno, da se polnjenje klime izvaja redno, saj ta z leti uporabe počasi prehaja iz klimatskega sistema v okolico. Morebitno puščanje plina lahko ugotovi serviser s posebnim freonskim testerjem in izvede polnjenje klime, če je to seveda potrebno.

Polnjenje klime je servisna storitev, pri kateri se v klimatsko napravo ponovno doda plin, s pomočjo katerega deluje klimatska naprava in tako hladi zrak. Polnjenje klimatskih naprav danes običajno ponujajo vsi serviserji oz. pooblaščeni prodajalci klimatskih naprav in če mislite, da to storitev potrebuje tudi vaša klima, nas pokličite in dogovorili se bomo za termin pregleda vaše klima naprave.

Hladilna sredstva za polnjenje klime

V praksi velja zmotno prepričanje, da klimatska naprava v prostor dovaja hladen zrak. Deluje namreč po principu odstranjevanja oz. črpanja toplote iz prostora in pri tem izkorišča učinke izhlapevanja. Klimatski sistem za izčrpavanje toplote uporablja posebno kemikalijo, imenovano hladilno sredstvo. To so kemične spojine, ki prenašajo notranjo toploto do zunanje strani objekta, kar počnejo s spreminjanjem svojega stanja iz tekočine v paro oz. v plin in nato nazaj v tekočino. Hladilna sredstva delujejo tako, da absorbirajo toploto z izhlapevanjem pri nizkem tlaku in temperaturi, pri višjem tlaku in temperaturi pa toploto odstranijo s kondenzacijo. Ker hladilna tekočina spreminja svoje agregatno stanje od tekočine do plina in nazaj, lahko s tem prenaša velike količine toplote in tako učinkovito skrbi za ohlajanje prostora.

Dobro hladilno sredstvo ima nizko vrelišče, zato lažje prehaja med agregatnimi stanji, ni toksično ali reaktivno z drugimi snovmi v zraku, in, kar je najpomembneje, je varno za zemeljsko ozonsko plast in zato primerno za polnjenje klime. Vrsto let so bile za hladilne tekočine v uporabi kemične spojine imenovane halogeni klorofluoroogljikovodiki (HCFC), ki sicer niso bile strupene, vendar so škodovale zemeljskemu ozračju. Danes so jih zato nadomestili hidrofluoroogljikovodiki (HFC), ki ne škodujejo ozonski plasti Zemlje in izpolnjujejo zahteve za ohranjanje čistega zraka.

Kako poteka polnjenje klime s hladilnim sredstvom?

Polnjenje klime je storitev, ki jo lahko opravi le za to usposobljen serviser, ki mora pri delu uporabiti primerno zaščitno obleko in pred polnjenjem klimatskega sistema obvezno preveriti, ali je klimatska naprava izklopljena. Polnjenje klima naprave poteka po naslednjem zaporedju:

  • pregled hladilnega sistema,
  • čiščenje klime,
  • menjava in dopolnjevanje plina,
  • menjava olja v hladilnem sistemu.

Hladilno sredstvo je za ozračje škodljivo, zato je za polnjenje klime ključna velika previdnost. Če serviser po pregledu hladilnega sistema in čiščenju klime ugotovi, da je treba hladilno sredstvo v klima napravi zamenjati, mora staro hladilno sredstvo prečrpati v posebno posodo, ki je namenjena varnemu shranjevanju hladilnega sredstva. S pomočjo merilnega konektorja bo najprej izmeril tlak plina v klimatski napravi in glede na rezultate meritev napolnil sistem po navodilih proizvajalca klimatske naprave tako, da bo priključil cev do posode s hladilno tekočino in iz nje izčrpal ustrezno količino hladilne tekočine. Na koncu po potrebi sledi še menjava olja v hladilnem sistemu, da bo klima po postopku ponovno delovala brezhibno.

Za nemoteno delovanje vaše klimatske naprave je potrebno enkrat letno opraviti redni letni servis, najbolje pred začetkom poletne sezone. Servis poleg pregleda celotne klima naprave in menjave morebitnih obrabljenih delov zajema tudi kontrolo hladilnega sistema in kontrolo tlaka hladilnega plina ter po potrebi polnjenje klime. S tem boste klimatski napravi omogočili normalno delovanje in podaljšali njeno življenjsko dobo.

Potrebujete pomoč pri izbiri klimatske naprave?

Kontaktirajte nas za pridobitev ugodne ponudbe z montažo ali brez.

NUDIMO VAM:

  • Ugodne cene klimatskih naprav
  • Strokovna montaža po vsej Sloveniji
  • Brezplačno svetovanje na domu
  • Garancija na kupljeno napravo ter montažo
  • Servis klimatskih naprav

POVPRAŠEVANJE:


Vaše podatke bomo uporabili izključno za izvedbo naročila oz. povpraševanja. Z oddajo obrazca se strinjate s pogoji poslovanja in zasebnosti *