MONTAŽA TOPLOTNE ČRPALKE

Vrhunska vgradnja toplotne črpalke, ki bo omogočila brezhibno, zanesljivo in dolgoročno delovanje vaše toplotne črpalke

Montažo toplotnih črpalk ter njihove zagone, opravljajo izkušeni monterji po vsej Sloveniji . Z več letnimi  izkušnjami in več kot 100 opravljenimi montažami.

Nudimo kvalitetno montažo ter kasnejšo odlično uporabniško izkušnjo po vgradnji naprave.

Monterji, pooblaščeni iz naše strani, se redno izobražujejo o novostih  v Sloveniji kot tudi na sedežih podjetji proizvajalcev Daikin, Mitsubishi Electric in drugih.

Vsi monterji imajo tudi spričevala o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

Spričevala o usposobljenosti

Vsi naši monterji imajo spričevala o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

Monterji po vsej Sloveniji

Montažo toplotnih črpalk ter zagone, opravljajo izkušeni monterji po vsej Sloveniji.

Dostopne cene

Uredimo montažo, servis ali popravilo tako, da je najbolj ugodno in smiselno za vas.

Več letne izkušnje pri dobavi in montaži TOPLOTNIH ČRPALK

Montažo klimatskih naprav, opravljajo monterji z več  letnimi izkušnjami ter z več sto opravljenimi montažami TOPLOTNIH ČRPALK.

Najboljši postopki

Naši monterji, se redno izobražujejo o novostih v Sloveniji kot tudi na sedežih podjetji proizvajalcev Daikin, Mitsubishi Electric in drugih.

Odlična izkušnja

Nudimo kvalitetno montažo ter kasnejšo odlično uporabniško izkušnjo po vgradnji naprave.

Redni servis toplotnih črpalk

Našim strankam zagotavljamo redni letni servis toplotnih črpalk.

V primeru, da je stranka fizična oseba, je obračunan DDV po nižji stopnji 9,5% pod pogoji da se montaža toplotne črpalke vgradi v stanovanjski objekt pod pogoji, da uporabna površina stanovanja ne presega 120 m2 oziroma, da uporabna površina hiše ne presega 250 m2.

SVET KLIME, Rok Kovačič s.p.

Montaža toplotne črpalke ( osnovna) zajema:

 • do 5 m instalacije Cu izolirane cevi ( povezava notranje in zunanje enote)
 • postavitev naprave na pripravljen temelj ali na konzolo
 • odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
 • 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm
 • povezava TČ z izmenjevalcem toplote
 • povezava termistorjev in regulacije FTC
 • elektronika lokalne notranje aplikacije ni zajeta v ponudbi!
 • (investitor sam izbere in dobavi (ali po dogovoru) elektroniko
 • notranje aplikacije: sistemski regulacijski kontrolnik, tipala in kable)
 • priklop električnega dovodnega kabla na zunanjo enoto
 • (dobava el. kabla ter povezava do enote ni všteta v ceno)
 • zagon s preizkusnim delovanjem
 • pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
 • transportni stroški
 • zagon toplotne črpalke
 • navodila v slovenskem jeziku