MONTAŽA KLIMATSKE NAPRAVE

Vrhunska montaža klimatske naprave, ki bo omogočila brezhibno, zanesljivo in dolgoročno delovanje vaše klimatske naprave

Montažo klimatskih naprav, opravljajo monterji z več  letnimi izkušnjami ter z več sto opravljenimi montažami klimatskih naprav v Sloveniji kot tudi v tujini..

Vsi naši monterji imajo tudi spričevala o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

Spričevala o usposobljenosti

Vsi naši monterji imajo spričevala o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

Dostopne cene

Uredimo montažo, servis ali popravilo tako, da je najbolj ugodno in smiselno za vas.

Več letne izkušnje pri dobavi in montaži KLIMATSKIH NAPRAV

Montažo klimatskih naprav, opravljajo monterji z več letnimi letnimi izkušnjami ter z več sto opravljenimi montažami klimatskih naprav.

Redni servis klimatskih naprav

Našim strankam zagotavljamo redni letni servis klimatskih naprav.

V primeru, da je stranka fizična oseba, je obračunan DDV po nižji stopnji 9,5% pod pogoji da se montaža klimatske/ih naprav/e vgradi v stanovanjski objekt pod pogoji, da uporabna površina stanovanja ne presega 120 m2 oziroma, da uporabna površina hiše ne presega 250 m2.

SVET KLIME, Rok Kovačič s.p.

Montaža klimatske naprave- osnovna

Osnovna montaža klimatske naprave zajema:

 • enkrat preboj skozi lahko steno (s= do 40cm) in sicer vrtanje izvrtine fi 50mm
 • dobava in montaža ustreznih Cu izoliranih cevi za hladilno sredstvo do dolžine 4m
 • priklop Cu izoliranih cevi na notranjo in zunanjo enoto
 • dobava in montaža električnega kabla ustreznega preseka za povezavo notranje in zunanje enote do dolžine 4m
 • priklop električnega dovodnega kabla za napajanje klimatskega sistema
 • dobava in montaža cevi za odvod kondenzata (za notranjo in zunanjo enoto)
 • vakumiranje sistema
 • polnjenje sistema z medijem do 0,5kg
 • zagon s preizkusnim delovanjem
 • pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
 • transportni stroški
 • navodila v slovenskem jeziku
 • Cena vsebuje montažo zunanje enote do višine 4m. Uporaba avtodvigala ni zajeta v ceni.