postavitev-toplotne-črpalke

Toplotna črpalka je energetsko najučinkovitejši način ogrevanja in najpogostejša izbira za ogrevanje novogradenj in obnovljenih starejših hiš. Sistem sestoji iz dveh enot, notranje in zunanje. Notranja je nameščena znotraj našega doma, ponavadi v pomožnem prostoru, medtem ko je zunanja enota izven našega objekta. Zunanje enota ob delovanju oddaja zvok, ki pa je primerljiv z glasnostjo običajnega pogovora in ob vgradnji na optimalno lokacijo ne bo moteč. Kljub temu, moramo umestitvi zunanje enote toplotne črpalke iz več razlogov posvetiti posebno pozornost.

Kakšna je optimalna lokacija toplotne črpalke?

Splošna optimalna lokacija za namestitev toplotne črpalke je tam, kjer ne bo motila nas ali soseda. Pomembno je, da o lokaciji zunanje enote dobro premislimo in za nasvet povprašamo strokovnjaka. Pri tem ne smemo upoštevati le optimalne lokacije za nas, ampak tudi bližnjega soseda. Z željo, da zunanjo enoto umestimo stran od naših spalnih prostorov, lahko povzročimo umestitev blizu sosedove spalnice. Potrebno je najti kompromis, ki bo optimalen za nas in soseda, da se izognemo nezadovoljstvu in kasnejšim nevšečnostim.

Bližina spalnih prostorov ni primerna lokacija

Dobra, sodobna okna ne bodo prepuščala hrupa, ki ga povzroča zunanja enota, moteč je lahko le ponoči in ob odprtem oknu, vendar pa pozimi, ko toplotna črpalka deluje večino časa, ponavadi ne spimo pri odprtem oknu. Da se izognemo slabi volji soseda, se pozanimajte tudi, kje so njegovi spalni prostori in poskusite enoto umestiti drugam. Usmerjenost toplotne črpalke naj bo v čimbolj prazen prostor, kjer hrup ne bo imel možnosti odboja ali okrepitve. V idealnem primeru usmerite toplotno črpalko proti cesti. Tudi travniki so še posebej primerni, saj imajo zvočno absorpcijski učinek. Nikoli ne postavljajte svoje toplotne črpalke med dve steni, saj lahko to povzroči odmeve, ki celo povečajo glasnost toplotne črpalke.

Prosto dostopna zunanja enota

Na lokacijo vgradnje je potrebno biti pozoren tudi iz obratovalnih razlogov. Dovod zraka mora biti prosto dostopen iz vseh smeri. Odzračevalni prostor pa ne sme biti usmerjen neposredno na steno, teraso ali območje pešpoti do vhoda, saj je zrak, ki ga toplotna črpalka oddaja hladnejši od temperature okolice. Pozimi se lahko tam pojavi tudi tvorba ledu.

Vetrovno zaščitena lokacija

Vedno se moramo prepričati, da zunanja enota ni nameščena na lokaciji, kjer bi zaradi vetra ali druge dejavnosti hladen zrak, ki ga toplotna črpalka odvaja med delovanjem izsesavala nazaj. To lahko privede do izgube delovanja ogrevanja. Lokacija, kjer veter piha iz smeri nasprotne od izpuha, ni primerna.

Oddaljenost od sosednje hiše

Zagotoviti je potrebno, da je raven hrupa do sosednje hiše čim manjša. Če je razdalja do soseda zelo majhna, moramo zagotoviti, da hrup zanj ne bo moteč, morebiti s protihrupno ograjo ali zasaditvijo. Optimalno je, da je zunanja enota od soseda oddaljena najmanj 3m.

Temelji in izpust kondenza

Zunanja enota zahteva primeren in stabilen temelj. Lokacija namestitve mora biti ravna in omogočiti pripravo betonskega temelja debeline najmanj 10cm. Ker delovanje toplotne črpalke povzroča izpust kondenza mora biti na mestu izpusta ustrezna podlaga, ki absorbira vodo. Cev za kondenz najpogosteje napeljemo skozi gramoz ali drenažni sistem v tla.

Kakšna je lahko oddaljenost toplotne črpalke od hiše?

Na vprašanje o oddaljenosti zunanje enote od hiše lahko odgovorimo splošno, kolikor nam dopušča parcela. Vendar pa imamo nekaj omejitev. Pomembna je razdalja med notranjo in zunanjo enoto sistema toplotne črpalke. Odvisna je od modela toplotne črpalke, okvirno pa znese do 10m, da je delovanje sistema najbolj učinkovito in ne potrebujemo dodatno polniti cevi. Idealna možnost je, da imamo notranjo enoto čim bližje lokaciji zunanje enote. Pri načrtovanju novogradnje, lahko lokaciji načrtujemo in poskrbimo, da sobo za tehniko umestimo na stran hiše, kjer želimo tudi zunanjo enoto. Manjša kot je razdalja, manj inštalacijskih cevi bo potrebnih in cenejša bo montaža.