Zavedamo se lahko, da nakup in popolna inštalacija kvalitetne toplotne črpalke ni nujno dostopna za vsak žep. Toplotne črpalke so izjemnega pomena v mnogih gospodinjstvih in podjetjih, katere omogočajo ergonomično okolje oziroma prostor katerega temperatura je prijazna človeku. Da si lahko toplotno črpalko lahko privoščijo tudi tisti, kateri jih bi nakup toplotne črpalke močno udaril po žepu obstaja EKO sklad toplotne črpalke, ki subvencionira nakup takšne naprave.

EKO sklad toplotne črpalke 2018 – višina spodbude

V tem delu bomo povedali kakšen delež nam je namenjen v EKO sklad toplotne črpalke in pod kakšnimi pogoji.

Če subvencija za našo toplotno črpalko znaša 20 % ne vračilne finančne spodbude. Nam EKO sklad toplotne črpalke subvencionira maksimalno 2.500€ za toplotne črpalke, ki so tipa voda/voda ali tipa zemlja/voda. Maksimalna subvencija za tip zrak/voda pa znaša 1.000€. To velja za celotno območje Republike Slovenije. Pri vgradnji toplotne črpalke doma in če sistem ne bo zamenjal stare kurilne naprave.

Če subvencija za našo toplotno črpalko znaša 40 % ne vračilne finančne spodbude, nam EKO sklad toplotne črpalke subvencionira maksimalno 4.000€ za toplotne črpalke, ki so tipa voda/voda ali tipa zemlja/voda. Maksimalna subvencija za tip zrak/voda pa znaša 2.500€. To velja, ko želimo kupiti toplotno črpalko katera bo zamenjala starejšo kurilno napravo. Pomembno je tudi, če se nahajamo v občini, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Če subvencija za našo toplotno črpalko znaša 50 % ne vračilne finančne spodbude, nam EKO sklad toplotne črpalke subvencionira maksimalno 5.000€ za toplotne črpalke, ki so tipa voda/voda ali tipa zemlja/voda. Maksimalna subvencija za tip zrak/voda pa znaša 3.200€. To velja, ko želimo kupiti toplotno črpalko katera bo zamenjala starejšo kurilno napravo in  se nahajamo v občini, kjer je sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Sredstva za subvencioniranje pri nakupu toplotnih črpalk so popolnoma pridobljene iz Sklada za podnebne spremembe.

Kaj vključuje EKO sklad toplotne črpalke 2018  in kakšni so pogoji?

EKO sklad toplotne črpalke nam subvencionira nakup ene toplotne črpalke na stanovanje in vgradnjo le tega. Subvencionira nam tudi potreben del, ki je hranilnik toplote in vodni toplotni zbiralnik in podobno. Kot pri prejšnji točko nam subvencionira nakup, vgradnjo in povezavo s toplotno črpalko. Poleg tega EKO sklad toplotne črpalke subvencionira tudi strojne in električne inštalacije in potrebno izvedbo vrtin ali strokovno rečeno zemeljskega kolektorja.

Ključen pogoj za pridobitev, te vrste subvencije je da odda opravičena oseba popolno vlogo pravočasno. Z besedo pravočasno mislimo v času, ko poteka javnega poziva. Vloge morajo biti oddane preden se začnejo dela izvrševati.

 

Seznam toplotnih črpalk?

V primeru, da se zanimate za to vrstno zadevo smo vam priložili v spodnji povezavi tudi seznam toplotnih črpalk, katere EKO sklad toplotne črpalke subvencionira. Poleg povezave na sezname toplotnih črpalk vam prilagamo tudi povezavo na vlogo za EKO sklad toplotne črpalke.

PREVERITE AKCIJSKO PONUDNO TOPLOTNIH ČRPALK S STROKOVNO VGRADNJO – SVET KLIME

     TOPLOTNE ČRPALKE Mitsubishi Electric

 

    TOPLOTNE ČRPALKE DAIKIN